Tenerife vakantie appartement te huur

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurders.

Een appartement kan enkel gereserveerd worden door de betaling van het afgesproken voorschot dat minimum 20 euro per gehuurde dag bedraagt.
Het saldo van de huurprijs en de waarborg kosten moeten uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de huur betaald worden. De huurders ontvangen een bevestiging van reservering en een betalingsbewijs per email.

 • Er wordt 50 euro berekend voor de eindschoonmaak na uw vertrek
 • De waarborgsom bedraagt 250 euro
 • Wassen beddengoed, handdoeken en keukenlinnen 10 euro/per persoon
De waarborgsom wordt terugbetaald binnen de week na vertrek van de huurder, indien hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij vertrek wordt het appartement, het meubilair, de diverse toestellen e.d. door de huurder schoon en netjes achtergelaten. Dieren zijn niet toegestaan. Roken in het appartement is niet toegestaan. Het maximaal aantal personen in het appartement is twee personen, tenzij een andere schriftelijke overeenkomst met de verhuurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk en neemt geen verantwoording voor:
 • gebeurlijke ongevallen, verwonding, verlies, beschadiging, toegedaan door of aan de personen die verblijven in het appartement of enig ander persoon.
 • schade aan derden.
 • verlies van persoonlijke eigendommen.
 • geluidsoverlast ten gevolge van verkeer, bouw, buren, enz… in en om het appartement.
 • diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, aan huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in en om het gehuurde appartement, de zwembaden, terrassen en gebouwen.
 • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het appartement, tijdelijke uitval of storingen in en om het appartement van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom het appartement.
 • schade of letsel als gevolg van het gebruik van het appartement, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het appartement.
 • kennelijke fouten of vergissingen op de website of andere kennisgevingen.
 • ongevallen in of om het het appartement kunnen de eigenaars niet aansprakelijk gesteld worden.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend. Verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
De aankomst en vertrektijden worden schriftelijk bevestigd.
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur het appartement betreden. Indien het appartement reeds gereed is kunt u direct bij aankomst het appartement betreden.
Op de dag van vertrek dient u uiterlijk 10.00 uur het appartement te verlaten. Indien er voor die dag geen nieuwe huurders zijn kunt u in overleg het appartement wat later op de dag verlaten.

Annuleren
Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan tenerife-vakantie.be kenbaar gemaakt te worden.
Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders in de overeenkomst aangegeven:
In geval van annulatie ten laatste 8 weken voor de verhuurperiode kan het voorschot terugbetaald worden indien het appartement voor de betreffende periode kan worden herverhuurd.
Het voorschot wordt niet terugbetaald indien het appartement voor de betreffende periode niet kan worden herverhuurd.
In geval van annulatie minder dan 8 weken voor de verhuurperiode blijft de volledige verhuurprijs verschuldigd. Dit geldt ook bij eventueel verlate aankomst of vroegtijdig vertrek uit het appartement.

We raden u aan om een reisverzekering en annulatieverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmakelaar.

Aanvaarding
Voldoet de huurder niet aan deze voorwaarden of heeft de verhuurder kosten als gevolg van contractbreuk, verlies, beschadiging of dergelijke, dan zullen de kosten vergoed worden door de huurders.
Deze voorwaarden zijn aanvaard door de huurder op het moment van betaling.

De huurder erkent van deze voorwaarden kennis te hebben genomen.




Wij wensen u een prettig verblijf!

 

   
 
  Bezoek en Like Tenerife Vakantie op Facebook
  Volg Tenerife Vakantie op Twitter
   
   Gratis Nieuwsbrief